WM SPILHAUS HEXVALLEI IS BESPROEIING

Tue, 04/08/2014 - 07:18 -- hexvallei

Agtergrond

 

Wm Spilhaus bestaan sedert 1876.

 

Wm Spilhaus Hexvallei het in 2002 sy 10de bestaansjaar gevier as ‘n onafhanklike maatskappy met Johan van der Merwe as eienaar.

12 Jaar gelede het die oorspronklike Wm Spilhaus ontbind, en na onderhandelings met die vorige koöperatiewe eienaar, is daar toe beding dat sekere “takke” deur die Tak Bestuurders oorgekoop kon word. Uit die oorspronklike 13 “takke” het 6 “takke” voortgegaan as ‘n nuwe Wm Spilhaus maatskappye met privaat eienaarskap.

Ons het met die vorige aandeelhouer onderhandel om die oorspronklike maatskappy se naam terug te koop naamlik “Wm Spilhaus & Kie (WP) Pty Ltd” wat reeds sedert 1876 bestaan.

 

Huidiglik

 

Wm Spilhaus se naam is die afgelope 15 jaar uitgebou deur die 12 Spilhaus Entiteite. Hulle is verspreid deur die Wes, Oos en Noord Kaap Provinsies.

 

Daar is in 2002 besluit om die Spilhaus-Groep tot stand te bring ten einde samewerkings-ooreenkomste tussen mekaar en met die voorsieners te sluit.

Daar is ‘n maatskappy genaamd Wm Spilhaus Irrigation gestig wat die operasionele maatskappy van die groep is en waarvan Johan Van Der Merwe van Spilhaus Hexvallei, tot en met sy afsterwe in 2015, die eerste voorsitter was.

Spilhaus Hexvallei word tans deur 'n trust bestuur, aangesien dit Johan se wens was dat die besigheid moes bly voortbestaan.

 

As Groep kan daar beding word vir beter pryse met voorsieners  wat tot voordeel van die kliënt strek. Die Groep wou ook toesien dat die goeie verhoudings met die voorsieners behou moes word, en dat daar ‘n wen-wen situasie kan wees vir beide partye, en dus ook tot die voordeel vir die kliënte van die Groep.

Die Groep het ‘n elektroniese prysboek op rekenaar wat op ‘n daaglikse basis op datum gehou word. Hierdie elektroniese prysboek is een van die  redes vir die sukses van  die Groep.

 

Ons wil ook graag ons getroue en lojale personeel bedank vir hulle bydraes tot ons sukses.

 

Ons visie is om volhoubaar te wees met die tegnologie en diens aan ons kliënte en die landbou sektor en daardeur by te dra tot almal se sukses. 

 

Ons spesialieer in die totale spektrum van watervoorsiening en besproeiing wat die volgende insluit:

 

Rekenaar ontwerpte besproeiing-stelsels en voorsiening van die toebehore

Pompe en Filterstasies (alle behoeftes)

Boorgatpompe en Motors

Gerekenariseerde en radiobeheerde outomatisering van besproeiing-stelsels

Sportvelde en tuinbesproeiing

Voeding (kunsmis) toediening stelsels (outomatiese beheerde toedienings)

Vogmetings toerusting

Weerstasies

Opmetings met GPS toerusting

 

Kontakbesonderhede :

Telefoon      Kantoor                 023-3548909

Faks            Kantoor                  023-3548994

E-pos                                         spilhex@mweb.co.za      

Fisiese adres                            Hoofweg, Orchard, De Doorns

Posadres                                   Posbus 332, De Doorns, 6875                      

 

Branch: