Wm Spilhaus Hexvallei = Besproeiing

Fri, 04/11/2014 - 13:49 -- ceres

Agtergrond

 

Wm Spilhaus bestaan sedert 1876, ‘n volle 137 jaar. ‘n Tyd waarin hy  oorloë en heelwat ekonomiese insinke getrotseer het..

 

Wm Spilhaus Hexvallei vier hierdie jaar sy 12de bestaansjaar as ‘n onafhanklike maatskappy met privaat eienaarskap.

12 jaar gelede het die oorspronklike Wm Spilhaus ontbind, en na onderhandelings met die vorige kooperatiewe eienaar is beding dat sekere “takke” oorgekoop kan word. Uit die oorspronklike 13 “takke” het 6 “takke” voortgegaan as nuwe Wm Spilhaus maatskappye met privaat eienaarskap.

Ons het met die vorige aandeelhouer onderhandel om die oorspronklike maatskappy se naam terug te koop naamlik “Wm Spilhaus & Kie (WP) Pty Ltd” wat reeds sedert 1876 betaan.

 

Huidiglik

 

Wm Spilhaus se naam is deur die laaste 10 jaar uitgebou en daar is nou 14 maatskappye wat die naam met eer vorentoe geneem het. Hulle is versprei deur die Weskaap, sowel as Oos-kaap, Kimberley en Bloemfontein.

 

Daar is besluit om die Spilhaus-Groep tot stand te bring vir samewerkings-ooreenkomste tussen mekaar en met voorsieners.

Daar is toe  ‘n maatskappy Wm Spilhaus Irrigation gestig wat die operasionele maatskappy van die groep is .

 

As Groep kan daar beding word vir beter pryse met voorsieners  wat tot voordeel van die klient sal wees. Die Groep wou ook hê dat daar met die reeds goeie verhoudings met die voorsieners voortgebou word, en dat daar ‘n wen-wen situasie kan wees vir beide partye, en dus tot die voordeel vir die kliente van die Groep.

Die Groep het ‘n elektroniese prysboek op rekenaar wat op ‘n daaglikse basis op datum gehou word. Hierdie elektroniese prysboek is een van die  redes vir die sukses van  die Groep.

 

Wm Spilhaus Hexvallei kan ook met trots sê dat ons leiers is op ‘n paar vlakke  naamlik,  ons het 1990 die Eintal mikrospuit die land ingebring en wat vandag landwyd gebruik word.

In 1998 het ons die ITC kunsmis pompe en outomatiese beheer daarvan vanaf Spanje verkry en wat vandag ook landwyd gebruik word.

In 2005 het ons onderhandelings met Mottech van Israel tot die gevolg gehad dat Motorola toerusting wat vir outomatisering van besproeiing-stelsels gebruik word teen goeie pryse beskikbaar gestel kan word aan die verbruiker. Dit het so gegroei dat Mottech Israel ‘n Mottech SA tot stand gebring het om aan behoeftes te voorsien.

 

Ons wil met hierdie viering van ons 12de jaar se bestaan dit toewy aan ons goeie en lojale kliente met hulle volgehoue ondersteuning.

Ons wil ook graag ons getroue en lojale personeel bedank vir hulle bydrae tot ons sukses.

 

Ons visie vorentoe is om volhoubaar te wees met tegnologie en diens aan ons kliente en landbou asook om by te dra tot almal se sukses.

 

 

Ons spesialieer in die totale spectrum van watervoorsiening wat insluit:

 

Rekenaar ontwerpte besproeiing-stelsels en voorsiening van die toebehore

Pompe en Filterstasies (alle behoeftes)

Boorgatpompe

Gerekenariseerde en radiobeheerde outomatisering van besproeiing-stelsels

Sportvelde en tuinbesproeiing

Voeding (kunsmis) toediening stelsels (outomatiese beheerde toedienings)

Vogmetings toerusting

Weerstasies

Opmetings met GPS toerusting

 

Kontakbesonderhede :

Telefoon      Kantoor                 (023)3548909

Faks            Kantoor                 (023) 3548994

E-pos                                         spilhex@mweb.co.za      

Fisiese adres                            Hoofweg, Orchard, De Doorns

Posadres                                   Posbus 332, De Doorns, 6875                      

 

Branch: